Semua penggunaan LaTeX (saya tidak pernah menggunakan LaTeX kecuali untuk ...)

Vid Merljak 08/14/2017. 23 answers, 7.879 views
fun latex-misc big-list

Saya merancang kemeja T-shirt tentang LaTeX dan saya ingin membanggakan semua tujuan yang boleh digunakan oleh LaTeX. Saya bermula dengan

Saya never menggunakan LaTEX except untuk dokumen-dokumen penggubalan.

dan kemudian teringat bahawa anda juga boleh membuat persembahan (Beamer), menarik angka, dan, dengan baik, membuat reka bentuk T-shirt. :) Jadi saya berhasrat untuk menambah nota kaki yang menjelaskan apa yang semua dapat difahami dengan "(menata) dokumen". Contohnya:

(Dokumen, persembahan, surat, angka, logo, reka bentuk T-shirt, ... anda namakannya!)

Jadi soalan saya adalah seperti berikut: Bolehkah anda memberikan senarai semua tujuan LaTeX yang diketahui (atau digunakan oleh) anda - mungkin disertakan dengan ketergantian pakej yang paling penting (misalnya tikz untuk menggambar angka).

PS: Sebarang cadangan tentang bagaimana untuk memperbaiki teks T-shirt yang dicadangkan pada asalnya mungkin dibiarkan dalam komen. Saya kemudiannya akan menghantar reka bentuk akhir.

EDIT: Admitedly, pertanyaan saya sama seperti " Apa yang paling aneh yang anda lihat dilakukan dengan TeX ", walaupun ia melibatkan TeX ketika saya merujuk kepada LaTeX (saya tidak pasti jika perkara ini berlaku). Senarai kemungkinan duplikat yang lain ialah " Dengan cara bagaimana TeX dapat digunakan melebihi pengeluaran dokumen? ". Saya berharap nilai ditambah soalan saya mendapat kebergantungan pakej dan pada akhirnya menghasilkan reka bentuk T-shirt.

5 Comments
3 CarLaTeX 07/26/2017
Ada keldai, itulah itik: tex.stackexchange.com/q/346695/101651
11 wizzwizz4 07/26/2017
Mungkin anda boleh meletakkan sumber untuk reka bentuk t-shirt di belakang.
3 cfr 07/26/2017
... kucing, kucar, matematik Halloween, pokok-pokok Krismas, Kesyukuran, bunga api, Hari Ibu, garis masa yang tidak jelas, benih orang, syaitan dan syaitan, menganggap percubaan, skema, makhluk luar angkasa, dilema dan trilemmas, mesin Turing, baik dan jahat, trolleologi, gua, kehendak (baik) ....

23 Answers


Travis N. Miller 07/27/2017.

Buat ujian matematik yang indah. Pelajar saya nampaknya tidak perasan

1 comments
14 JamEngulfer 07/30/2017
Sebagai seseorang yang mempunyai profesor yang menggunakan LaTeX, saya menghargainya. Tiada yang lebih teruk daripada peperiksaan yang kelihatan seperti itu dibuat menggunakan Word.

Marijn 07/26/2017.

Untuk tujuan soalan ini saya menulis permainan tic-tac-toe terminal di LaTeX.

Jalankan contoh:

$ pdflatex tictactoe.tex 
next move X (qwe/asd/zxc)?
\move=q
X..
...
...
next move O (qwe/asd/zxc)?
\move=a
X..
O..
...
next move X (qwe/asd/zxc)?
\move=s
X..
OX.
...
next move O (qwe/asd/zxc)?
\move=z
X..
OX.
O..
next move X (qwe/asd/zxc)?
\move=c
X..
OX.
O.X
X won
Output written on tictactoe.pdf (1 page, 10812 bytes). 

Kod:

\documentclass{article}
\usepackage{substr}

% macro for each position
\def\q{.} \def\w{.} \def\e{.}
\def\a{.} \def\s{.} \def\d{.}
\def\z{.} \def\x{.} \def\c{.}
% string separator
\def\P{\newline}
% toggle for finished game
\newif\ifinprogress
\inprogresstrue
\newcommand\checkboard{
  % print board to terminal
  \typeout{\q\w\e}
  \typeout{\a\s\d}
  \typeout{\z\x\c}
  % print board to string, all horizontal, vertical, diagonal lines
  \def\board{\q\w\e\P\a\s\d\P\z\x\c\P\q\a\z\P\w\s\x\P\e\d\c\P\q\s\c\P\e\s\z}
  % horizontal board to print to pdf
  \def\boardprint{\q\w\e\P\a\s\d\P\z\x\c}
  % check for win or tie
  \IfSubStringInString{XXX}{\board}{
    \typeout{X won}
    \inprogressfalse
  }{
    \IfSubStringInString{OOO}{\board}{
      \typeout{O won}
      \inprogressfalse
    }{
      \IfSubStringInString{.}{\board}{}{
        \typeout{Tie}
        \inprogressfalse
      }
    }
  }
}

\newcommand\nextmovex{
  \typein[\move]{next move X (qwe/asd/zxc)?}
  % \def\q{X} etc.
  \expandafter\def\csname\move\endcsname{X}
  % check for win or tie
  \checkboard
  % continue with other player 
  \ifinprogress
    \nextmoveo
  \fi
}
\newcommand\nextmoveo{
  \typein[\move]{next move O (qwe/asd/zxc)?}
  \expandafter\def\csname\move\endcsname{O}
  \checkboard
  \ifinprogress
    \nextmovex
  \fi
}
% start with player X
\nextmovex
\begin{document}
% print final board in pdf
\noindent\texttt{\boardprint}
\end{document} 
2 comments
6 GuM 07/26/2017
Nah, terdapat pelaksanaan Reversi yang terkenal di TeX oleh Bruno Le Floch, juga ...
3 Skillmon 07/26/2017
Bahagiakan hari saya! (yang terlalu pendek jadi saya tulis perkara ini di dalam kurungan)

Nicola Talbot 07/29/2017.

Berikut adalah beberapa perkara yang saya telah menggunakan LaTeX untuk:

2 comments
Schweinebacke 07/26/2017
Apropos menggambarkan buku kanak-kanak: Versi bercetak "Die Wolke Wolfgang" telah dibuat menggunakan LaTeX (dengan KOMA-Script).
Chris H 07/27/2017
Dan tentu saja @NicolaTalbot menulis beberapa pakej yang digunakan untuk contoh-contoh dalam senarai ini memperluas jajaran dokumen yang mungkin untuk kita semua.

Chris H 07/26/2017.

Sedikit lagi:


Steven B. Segletes 07/27/2017.
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx,stackengine,lmodern}
\thispagestyle{empty}
\usepackage[margin=.5cm]{geometry}
\begin{document}
\noindent\sffamily\bfseries
\stackinset{c}{}{t}{190pt}{\parbox{.35\textwidth}{\LARGE\centering I don't always use \LaTeX{},\\
but when I \texttt{\textbackslash do}...\\[20pt]
I always remember to\\ step the counter.}}{\includegraphics[width=\textwidth]{%
 High-Quality-Stretch-Short-sleeved-White-T-Shirt-Men-s-Candy-Colors-Raglan-Blank-T-shirt}}
\end{document} 

masukkan keterangan imej di sini

Imej baju diperolehi dari http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1Aqg4JFXXXXXSXXXXq6xXFXXXy/High-Quality-Stretch-Short-sleeved-White-T-Shirt-Men-s-Candy-Colors-Raglan-Blank-T- shirt.jpg


CarLaTeX 07/26/2017.

Jenis dokumen yang sangat penting: tesis.

Selain itu:

 • CVs
 • kad ucapan.

Saya juga menulis Manual SAS ringkas untuk rakan-rakan saya yang baru disewa.

2 comments
Chris H 07/27/2017
Bukan SAS ini saya berasaskan, tetapi bahasa program?
2 CarLaTeX 07/27/2017
@ChrisH Bahasa pengaturcaraan, couse : tex.stackexchange.com/a/381196/101651 !

barbara beeton 07/26/2017.

beberapa topik yang agak tidak dijangka yang menjadi subjek ceramah di persidangan tex ...

di TUG 2015:

 • Pavneet Arora pada dokumentasi tertanam untuk sistem pemantauan aliran kebocoran; video

di TUG 2016:

 • Stefan Kottwitz pada "programmins sistem rangkaian Cisco" dan "merancang penyelesaian rangkaian bersatu" (tiada kertas atau video yang diterbitkan)

 • Matthew Skala pada carta astrologi; pra dan slaid

 • Federico Garcia-De Castro mengenai "TeXcel", sistem penjejakan dan pelaporan kewangan untuk menjaga akaun organisasi muzik bukan keuntungan. ( kertas yang boleh diakses hanya kepada ahli TUG sehingga September 2017)


Peter Wilson 07/26/2017.

Menyelesaikan dan menjana teka-teki sudoku (dengan sudoku bundle ).


Vincent Fourmond 07/31/2017.

Saya telah menggunakan LaTeX dan beberapa magnet dengan muka melekit untuk membuat sistem token-on-the-fridge token untuk mengatur kerja rumah untuk anak perempuan saya. Ia kelihatan seperti ini (Perancis, maaf): penganjur dalam negeri, dalam bahasa Perancis

Tanda-tanda S dan M dipotong dan disisipkan pada magnet, dan kemudian anak-anak saya hanya meletakkan magnet untuk memilih kerja mereka.

Ini dibuat menggunakan tikz dan Zallman.fd untuk font untuk S / M.

Kod sumber penuh adalah yang berikut:

% -*- coding: utf-8; -*-
\documentclass[10pt]{article}

\usepackage[francais]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

% \usepackage{yfonts}
\usepackage{calc}
\usepackage{tikz}

\usepackage[margin=5mm,landscape]{geometry}
\usepackage{arev}

\usepackage{eurosym}

\usepackage{amsmath}
\usepackage{color}

\newcommand\ssz{14mm}

% The commented samples below are good alternatives to Zallman.fd
% \input Acorn.fd
% \renewcommand*\initfamily{\usefont{U}{Acorn}{xl}{n}}

% \input AnnSton.fd
% \renewcommand*\initfamily{\usefont{U}{AnnSton}{xl}{n}}

% \input Carrickc.fd
% \renewcommand*\initfamily{\usefont{U}{Carrickc}{xl}{n}}

\input Zallman.fd
\newcommand*\initfamily{\usefont{U}{Zallman}{xl}{n}}

\newcommand\sqr[1][normal]{%
 \rule{0pt}{13mm}%
 \raisebox{-4mm}{%
  \begin{tikzpicture}[
   normal/.style = {black, thick},
   dimmed/.style = {black!30},
   ]
   \draw[#1] (0,0) rectangle (\ssz, \ssz);
  \end{tikzpicture}%
 }%
}

\newcommand\sqrl[1]{%
 \begin{tikzpicture}
  \draw[gray] (0,0) rectangle (\ssz, \ssz);
  \node[inner sep=0mm] at (0.5 * \ssz, 0.5 * \ssz) {\scalebox{2.2}{\initfamily #1}};
 \end{tikzpicture}%
}

\begin{document}

\thispagestyle{empty}

\LARGE 
% {\initfamily A}

\begin{center}
 \begin{tabular}{lcccccc}
  & \bfseries Samedi & \bfseries Dimanche 
  & \bfseries Lundi & \bfseries Mardi 
  & \bfseries Mercredi & \bfseries Jeudi \\
  Mettre la table midi & \sqr & \sqr & \sqr[dimmed] & & \sqr\\
  Débarrasser midi & \sqr & \sqr & \sqr[dimmed] & & \sqr\\
  Vaisselle midi & \sqr{} \sqr & \sqr{} \sqr & 
  \sqr[dimmed]{} \sqr[dimmed] & & \sqr{} \sqr\\[5mm]
  Mettre la table soir & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr \\
  Débarrasser soir & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr \\
  Vaisselle soir & \sqr{} \sqr & \sqr{} \sqr & \sqr{} \sqr 
           & % \sqr{} \sqr 
           & %\sqr{} \sqr 
           & \sqr{} \sqr \\
  Poubelles & & \sqr & & & & \sqr \\
  Balai & & & & \sqr{} \sqr & & \\
 \end{tabular}
\end{center}

\medskip

\hrule

\medskip
\noindent%
\foreach \n in {1,...,18}{\sqrl{S}\hspace{1mm}}

\medskip
\noindent%
\foreach \n in {1,...,18}{\sqrl{M}\hspace{1mm}}

\end{document} 
4 comments
CarLaTeX 07/29/2017
+1, hebat !!!!!!
Vincent Fourmond 07/30/2017
Saya boleh menghantar kod di suatu tempat, tetapi, masih, ia agak tidak penting
Vincent Fourmond 07/31/2017
@CarLaTeX Di sana, bersenang-senang!
CarLaTeX 07/31/2017
Terima kasih :):):)

Josse 07/29/2017.

Saya dapati LaTeX sangat berguna untuk kandungan komputer yang dijana. Sebagai contoh, seseorang yang saya tahu harus menghantar bil kepada semua pelanggannya (dia bekerja sendiri). Dia digunakan untuk membuatnya dalam Word, tetapi ini melibatkan banyak kerja: mengisi alamat, tarikh, kadar semasa, dan lain-lain. Oleh itu, saya mencipta GUI mudah untuk menguruskan pelanggannya, yang secara automatik menjana bilnya menggunakan LaTeX. Sekarang dia boleh membuat tagihannya dengan beberapa klik butang: mudah dan berkesan!

Saya yakin terdapat banyak penggunaan LaTeX dalam arah ini, walaupun pengebilan nampaknya merupakan contoh paling jelas.

1 comments
jlinkels 08/01/2017
Saya kedua itu. Saya perlu menambah rekod penjejakan masa terperinci ke invois saya. Jadi saya mengeksport mereka dari program pengesanan masa ke CSV. Dan dengan awk saya menjana Latex, termasuk jadual (panjang) dengan rekod, surat syarikat saya, dll.

user1370384 07/27/2017.

Membuat MOOCs untuk platform edX Terbuka.


Vid Merljak 07/26/2017.

Untuk memulakan, saya menyenaraikan perkara-perkara yang masuk ke dalam fikiran saya:

 1. Dokumen secara umum
  • buku
  • artikel saintifik
  • laporan kerja dan buku log
  • fail peribadi
 2. Surat
 3. Angka (pakej tikz terkenal untuk itu)
 4. Persembahan ( beamer , jelas)
 5. Reka-kaos baju (seperti dalam kes saya - selagi output adalah fail .pdf)
5 comments
CarLaTeX 07/26/2017
Dalam senarai dokumen: tesis. Tambahan CV dan kad ucapan.
Vid Merljak 07/26/2017
@CarLaTeX Terima kasih. Anda bersedia untuk menyiarkannya sebagai jawapan, jadi orang boleh mengundi mengenainya.
CarLaTeX 07/26/2017
Sama-sama! Selesai :) :) :)
3 Karl Richter 07/26/2017
Jika jawapan anda bermula dengan senarai, lebih baik anda mengeditnya daripada menghantar jawapan yang berasingan.
3 Skillmon 07/26/2017
Jawapan anda boleh dijadikan jawapan wiki dan senarai yang diterima pakai. Tindakan untuk mengundi jawapan adalah untuk menjelaskan kepada orang yang lewat, yang jawapannya membantu dan yang tidak. Kesan mendapatkan reputasi hanyalah tambahan yang bagus untuknya.

QtizedQ 07/26/2017.

Membuat alat tulis khusus untuk menulis. Saya membuat beberapa kertas dot-grid dengan tajuk untuk tajuk setiap halaman dan menulis nama saya dan footer di mana saya meletakkan "Page __ / __" yang akan saya isi apabila saya selesai.

Ia menjadikannya mudah untuk mencari kerja rumah saya, dan pastikan saya mempunyai semua halaman untuk masuk.


Paŭlo Ebermann 07/26/2017.

Selain itu, TeX juga merupakan bahasa Turing-lengkap, dan pada asasnya boleh melakukan apa sahaja pengiraan yang anda inginkan (dengan beberapa output luaran). Menambah pakej makro LaTeX padanya tidak mengubahnya. Contoh TicTacToe oleh Marjin bergantung pada itu.

Satu contoh, yang digunakan oleh LaTeX sendiri (atau dengan pakej), adalah program docstrip - ia merupakan program yang ditulis dalam (biasa) TeX (tetapi juga berjalan dengan LaTeX, saya fikir) yang menukar "arkitek TeX yang didokumenkan" (atau satu set mereka) ke dalam fail pakej untuk kegunaan yang lebih mudah (atau ke dalam fail sumber kernel).

1 comments
3 percusse 07/28/2017
TeX juga merupakan bahasa Schmuring-complete (paten yang belum selesai), yang bermaksud "apa-apa yang tidak mungkin dalam masa / usaha yang munasabah akan memanggil hujah Turing-lengkap oleh para penggunanya". Contoh lain ialah Brainfuck, iota dll.

m00am 07/27/2017.

Di universiti saya, kami menggunakan LaTeX (antara pelbagai tugas lain yang telah disebutkan) untuk membuat peperiksaan dan lembaran kerja.

 • Lembaran kerja menggunakan versi tersuai kelas ini (jerman)
 • Saya tidak tahu kelas apa yang digunakan untuk peperiksaan. Ia mungkin dilakukan menggunakan versi exam

Sebagai anekdot: Semasa percutian musim sejuk kami mengusik beberapa rakan kami bahawa mereka perlu mempelajari bilangan semua lereng ski, kerana mereka akan menjadi sebahagian daripada peperiksaan akhir. Membentangkan mereka dengan lembaran peperiksaan palsu berdasarkan template universiti benar-benar melemparkan mereka;) Mereka semua "diluluskan", tetapi tiada seorang pun daripada mereka mendapat bilangan cerun yang betul.


prestoaghitato 07/27/2017.

Penting tetapi belum disebutkan:

 • kontrak
 • dokumen undang-undang
 • pelbagai macam gambar rajah
 • plot data

Tambahan pula:

Juga, bergantung pada bagaimana 'serius' yang anda mahu, secara teknikal anda boleh menggunakannya sebagai kalkulator dengan merancang fungsi dengan plot PGF.


yrodro 07/26/2017.

Jangan lupa untuk menambah bahawa anda menggunakan LaTeX untuk mereka bentuk T-shirt!


DevNull 07/27/2017.

Jika anda menulis tesis Master + 300 halaman untuk sains atau kejuruteraan (atau mana-mana topik sebenarnya), itu satu-satunya cara untuk pergi. Word bermula terhenti dan mengambil setengah minit untuk mengira semula rujukan automatik melebihi had tertentu setiap kali anda memukul CTRL + ALT + F11 . Jadual, rujukan yang jelas, dapat merujuk semuanya (bahagian, lampiran, angka, persamaan, petikan, nombor bab, perenggan bahkan, dll), menjadikannya sangat mudah untuk menyimpan pemikiran.

Ia juga hebat untuk menulis kuiz dan peperiksaan, kerana sudah mati mudah untuk menggunakan pakej comment untuk menghalang jawapan daripada membuat rendering. Suatu hujah kecil arahan hujah, dan kini anda mempunyai soalan dan menjawab dokumen output utama yang dihasilkan oleh dokumen sumber yang sama, tanpa perlu menyimpan dua dokumen sumber berasingan secara bersebelahan. Even better , dengan pengetahuan skrip shell sedikit, mudah untuk mempunyai pertanyaan yang digerakkan, pemalar dalam soalan-soalan yang rawak untuk mengelakkan penipuan / kolusi, dan memasukkan nama pelajar / temuduga secara automatik ke bahagian dokumen yang kelihatan (dan tidak kelihatan).

Akhir sekali, ia adalah sangat baik untuk membuat dokumen yang boleh dilacak (iaitu memasukkan sejumlah teknik teknik watermarking, nama, cap waktu, data meta tersembunyi melalui steganography , dan sebagainya), kerana anda boleh membuat argumen baris perintah yang akan ditetapkan / rawak / etc dan lulus untuk pdflatex sebelum peringkat "menyusun".


Alexander Wilms 07/28/2017.

Saya telah mengusahakan projek di mana keperluan kejuruteraan perisian ditulis sebagai dokumen LaTeX. Keperluan telah dimasukkan menggunakan perintah LaTeX kustom dan dengan demikian mudah diekstrak dengan menggunakan ungkapan biasa di Matlab.

Kemudian saya membuat beberapa skrip Matlab yang secara automatik menghasilkan kod LaTeX / TikZ untuk menunjukkan kebergantungan antara keperluan dan jika ada keperluan yang hilang atau pautan yang hilang di antara mereka.


LukasCB 08/01/2017.

Sebagai ahli arkeologi saya melakukan Harris-Matrixes dengan LaTeX juga:

masukkan keterangan imej di sini


Robert 07/29/2017.

LaTeX Hacks juga mempunyai penutup CD, corak sulaman (Stickvorlage), dan kalendar dinding bulanan.


Y0da 08/05/2017.

Juga kertas penyelidikan! Semua penerbit utama menyediakan beberapa templat.


manthano 08/02/2017.

Nah, dan jangan lupa, ada lelaki ini yang memprogramkan rover mars di TeX: http://sdh33b.blogspot.de/2008/07/icfp-contest-2008.html

(Asalnya disiarkan di sini , namun selalu bernilai menyebut)

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags