Menyediakan OpenCV dalam Android - Kesalahan NDK

Ɓukasz 07/30/2017. 0 answers, 35 views
android android opencv android-ndk android-ndk

Saya cuba untuk menyediakan OpenCV dalam Projek Android saya. Saya mengikuti tutorial di youtube https://www.youtube.com/watch?v=JIHfqzTdOcQ . Satu-satunya perkara yang saya lakukan secara berbeza ialah menetapkan compileSdkVersion, buildToolsVersion dan targetSdkVersion hingga 25 (dan '25.0.0 ') dalam gradle.build kerana setiap kali saya cuba untuk menetapkan sesuatu yang lain di sana Android Studio menggantikannya untuk saya dengan "betul" nilai-nilai. Selepas menyelesaikannya saya mengalami kesilapan. Ia kelihatan seperti ini: Ralat

Saya telah cuba menambah

sourceSets.main {
jniLibs.srcDir 'src/main/libs'
jni.srcDirs = [] //disable automatic ndk-build call 

}

tetapi ia tidak membantu. Apa yang saya buat salah?

1 Comments
Gowthaman 07/31/2017
Kesalahan itu berkata, jalan membina NDK adalah null.Check anda menambah jalan NDK dalam build.gradle aplikasi. Dan periksa anda mengikut langkah seperti [ stackoverflow.com/documentation/android-ndk/6314/...

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags