Kesilapan Android Studio: (147, 17) ralat: 'DevMem2D_ <unsigned char>' telah ditamatkan [-Werror, -Ditegaskan-deklarasi]

Mahdi Askarirad 07/30/2017. 0 answers, 20 views
c++ android-studio android-studio opencv android-ndk android-ndk opencv-stitching

Apabila saya menambah mana-mana baris berikut:

#include "opencv2/stitching/detail/autocalib.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/matchers.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/motion_estimators.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/seam_finders.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/warpers.hpp"
#include "opencv2/stitching/warpers.hpp" 

ke dalam fail .cpp, ia memberikan ralat berikut:

Error:(147, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(148, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(149, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(150, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]

Error:Execution failed for task ':app:ndkBuild'. 

Proses 'perintah' / home / dev / Android / Sdk / ndk-bundle / ndk-build '' selesai dengan nilai keluar tanpa sifar 2

Walau bagaimanapun apabila menambah #include lain ... ia berfungsi dengan baik. FYI yang benar-benar halus dalam tingkap dengan mempunyai ralat dalam ubuntu.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags