Perlu Fungsi seperti editor audio lexis untuk Android

sp13 09/01/2017. 1 answers, 32 views
android android android-ndk android-ndk audio-recording

Saya memerlukan fungsi seperti editor audio lexis untuk apl android saya. Bolehkah seseorang mencadangkan sesuatu? Ciri yang saya perlukan adalah menambah, menggabungkan, memasukkan audio di antara atau bertindih rakaman.

1 Comments
1 ModularSynth 07/26/2017
Saya boleh mencadangkan anda menggunakan Google.

1 Answers


Soft Tech 07/27/2017.

Saya cadangkan anda pergi ke beberapa laman web tutorial, kerana ini bukan laman web tutorial. Jika anda mendapat apa-apa kesilapan dalam membina aplikasi itu.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags