Bagaimana untuk membina OpenCV untuk Android menggunakan Clang dan r15b NDK terkini

Truggvy 07/26/2017. 0 answers, 56 views
android android opencv android-ndk android-ndk clang opencv4android

Bagaimanakah saya boleh membina OpenCV untuk Android menggunakan Clang dan r15b NDK terkini? Pada folder toolchains rajah NDK terkini r15b tidak mengandungi subfolder khas dengan Clang kecuali llvm dan skrip android.toolchain.cmake mengabaikan subfolder llvm . Jadi saya tidak dapat mengetahui cara membuat perkara berfungsi?

1 Comments
VP. 08/22/2017
Adakah anda mampu membina OpenCV untuk Android menggunakan Clang?

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags