UE4 NDK android-19 tidak dapat mencari 'log2'

wwwcsw 07/19/2017. 1 answers, 47 views
android android android-ndk android-ndk unreal-engine4

Saya menghadapi masalah dengan ralat jangka masa yang mengatakan

disebabkan oleh: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Tidak boleh memuatkan pustaka: reloc_library [1307]: 1838 tidak dapat mencari 'log2' ...

Versi yang lebih tinggi di atas 19 adalah baik, bagaimanapun, pada peranti pada versi yang lebih rendah kemudian 19, permainan saya terputus oleh sebabnya.

Apa yang saya buat ialah

Saya mengisytiharkan dua definisi log2 dan log2f di mygame.h

#include "CoreMinimal.h"
#define log2f(x) (logf(x)/logf(2.0f))
#define log2(x) (log(x)/log(2))

DECLARE_LOG_CATEGORY_EXTERN(LogGhost, Log, All); 

Tetapi masih tidak berfungsi.

1 Answers


Sung 07/29/2017.

Masalahnya telah ditetapkan selepas UE4.16.3

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags