Pilihan Android Compiler AndroidStudio C ++

eyal 09/05/2017. 2 answers, 83 views
c++ android-studio android-studio android-ndk android-ndk jni

Semasa cuba menjalankan kod saya, yang termasuk fail C ++, saya mendapat ralat berikut -

Error:(32, 2) error: This file requires compiler and library support for the ISO C++ 2011 standard. This support is currently experimental, and must be enabled with the -std=c++11 or -std=gnu++11 compiler options. 

Bagaimana ia boleh diselesaikan? Ini adalah projek pertama saya yang terlibat dengan fail C ++.

4 Comments
Asu 11/06/2016
Anda mesti mendayakan "pilihan -std = c ++ 11 atau -std = gnu ++ 11 pilihan penyusun."
1 Christian Hackl 11/06/2016
Pembelajaran C ++ di Android adalah idea yang sangat buruk. Bagaimanapun, anda mesti membuat IDE anda lulus bendera yang betul kepada pengkompil untuk menggunakan ciri C ++ 11 dan / atau gunakan pengkompil yang mana C ++ 11 tidak lagi eksperimen. Saya dengar ada beberapa butang "Customize C ++ Support" atau menu dropdown di suatu tempat di UI yang boleh melakukannya untuk anda.
eyal 11/06/2016
Saya tahu saya perlu menggunakan -std = c ++ 11 atau -std = gnu ++ 11 tetapi bagaimana saya boleh config itu?
Michael 11/06/2016
Terdapat beberapa cara untuk membina kod asli dari Android Studio, dan saya tidak nampak sebutan mana yang anda gunakan. Sekiranya anda mempunyai fail Android.mk anda boleh menambah sebarang bendera yang anda mahu di sana ke LOCAL_CPPFLAGS . Jika tidak, anda mungkin perlu menggunakan beberapa jenis harta cppFlags dalam fail build.gradle anda.

2 Answers


eyal 11/06/2016.

Saya telah membina semula projek saya dan menggunakan C ++ 11 bukannya Default ToolChain dalam Menyesuaikan C ++ halaman Sokongan. Saya fikir ia adalah cara yang kotor untuk menyelesaikan masalah ini.

1 comments
Alex Cohn 07/30/2017
Mungkin 'ToolChain Default' bukan cara sempurna untuk membentangkan salah satu pilihan, tetapi ini adalah cara yang bersih untuk menangani masalah ini. C ++ mempunyai mod yang tidak betul-betul sesuai ', contohnya C ++ 11 dan C ++ 13, dan adalah tanggungjawab anda untuk memilih dialek yang sesuai.

eyal 11/07/2016.

Dalam gred bina aplikasi di bawah android -> defaultConfig anda boleh menambah / menukar yang berikut

externalNativeBuild {
    cmake {
      cppFlags "-std=c++11"
    }
  } 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags