Apa yang dimaksudkan dengan ruang yang diunjurkan Hilbert?

Reya Rose 06/19/2017. 1 answers, 59 views
quantum-mechanics hilbert-space definition coherent-states

Apa yang dimaksudkan dengan ruang yang diunjurkan Hilbert ? Saya tahu hampir semua perkara mengenai keadaan yang koheren. Tetapi saya tidak tahu penggunaan negara-negara koheren yang dijangka. Saya googled, tetapi saya tidak dapat mencari sebarang sumber.

1 Answers


Semoi 06/19/2017.

Rujukan ke atas kertas akan membantu menjelaskan penjelasan para penumpang.

The states (kets dan bras) mekanik kuantum adalah unsur-unsur ruang Hilbert. Ruang Hilbert mempunyai dimensi, contohnya putaran elektron adalah $ S = 1/2 $, oleh itu, $ m_s = \ pm 1/2 $ dan ruang Hilbert adalah dua dimensi.

Katakan kita menganggap ruang Hilbert $ n $ -dimensional dan mengambil unjuran ke ruang Hilbert dimensi m-$, di mana $ m <n $. Di sini, unjuran boleh dikira dengan menilai produk skalar dari semua vektor asas daripada n-dimensi ke ruang Hilbert m-dimensi-dimensi, iaitu $ <i_n | j_m> $ - sama seperti dalam algebra linear .

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags