Adakah kerja yang dilakukan oleh seseorang sama dengan kerja yang dilakukan pada objek dalam keadaan ini?

Luis Averhoff 11/05/2015. 4 answers, 547 views
newtonian-mechanics forces work definition

Sekiranya anda menggunakan kekerasan yang berterusan di atas lantai yang mempunyai geseran pada objek, adakah kerja yang dilakukan oleh orang itu sama dengan kerja yang dilakukan pada objek itu? Anggapkan bahawa lantai adalah rata dan objek itu didorong ke kanan.

Sebagai contoh, jika saya menolak objek dengan 300 N dan kerja yang dilakukan oleh saya adalah 200 J, adakah kerja yang dilakukan pada objek itu juga 200 J?

Saya akan mengatakan ya kerana mereka berdua berkongsi kuasa yang sama. Kekuatan ini akan, jika anda ingin menarik mereka pada rajah daya, daya graviti, geseran, daya biasa dan daya yang digunakan.

Dalam erti kata lain, orang dan objek itu akan mempunyai rajah daya yang sama.

4 Answers


W. Barnett 11/05/2015.

Jawapannya sebenarnya no .

Tenaga kinetik objek tidak berubah, maka kerja bersih on the object adalah sama dengan 0 J. Anda melakukan kerja positif pada objek, tetapi gesekan melakukan kerja negatif; mengambil tenaga. Oleh itu, anda masih boleh melakukan kerja pada objek itu, tetapi kerja bersih pada objek, yang mengubah tenaga kinetik, dapat 0. Ini sama dengan bagaimana suatu objek dapat keseimbangan mekanik bahkan jika terdapat daya yang bertindak di atasnya . Saya harap ini membantu menjawab soalan anda.


Ján Lalinský 11/05/2015.

Kerja yang dilakukan oleh orang adalah sama dengan kerja yang dilakukan pada objek oleh orang itu, tetapi tidak sama dengan jumlah kerja yang dilakukan pada objek itu, kerana daya gesekan juga berfungsi di atasnya.


Anni 11/05/2015.

kes Ist: kerja yang dilakukan oleh objek

Pada objek terdapat empat daya-$ mg $, daya normal, daya yang dikenakan oleh manusia dan daya gesekan. Daya hubungan normal dan $ mg $ adalah tegak lurus terhadap arah tenaga yang dikenakan oleh lelaki dan daya geseran dengan itu tidak akan memasukkannya tetapi dalam kuasa x-arah oleh manusia dan geseran bertentangan dengan itu daya bersih ialah $$ F - \ mu N = F_ {net} = ma \ ldots (1) $$ $ m = $ jisim objek itu dan $ N = mg $ dan kini mengandaikan objek dipindahkan ke jarak $ s $ meter ke arah dari $ F $, maka persamaan (1) ialah $$ Fs \ times cos (0 ^ o) - \ mu Ns \ times cos (180 ^ o) = F_ {net} s \ times cos (0 ^ o) Fs + \ mu Ns = F_ {net} s = W \ ldots (2) $$

kes IInd: kerja yang dilakukan oleh manusia

jika anda meletakkan daya $ F $ pada objek maka objek itu akan menggunakan kekuatan yang sama dan bertentangan $ -F $ dan $ \ mu N $, anjakan manusia adalah $ s $ ke arah bertentangan supaya kerja yang dilakukan oleh lelaki itu adalah $$ W = -F \ times s \ times cos (180 ^ o) + \ mu Ns \ times cos (180) = Fs- \ mu Ns \ ldots (3) $$. Anda akan mempersoalkan mengapa saya tidak memasukkan daya geseran pada lelaki itu, kerana hakikat bahawa geseran membantu lelaki itu untuk memaksa di atas kotak.

jadi dari persamaan (2) dan (3) kita dapat melihat bahawa lelaki itu telah melakukan kurang kerja


D. Ennis 11/17/2016.

Untuk menangani pertanyaan yang kami perlukan definisi untuk kerja. Takrifan yang paling benar ialah kerja adalah pemindahan tenaga dari satu sistem ke sistem lain dengan kekuatan yang dikenakan melalui jarak jauh. Adalah sangat teliti untuk menerapkan definisi ini secara langsung, kerana ia membawa kepada analisis yang jelas dalam setiap keadaan, sedangkan konsep kerja dapat mengelirukan dan sering diterapkan dengan tidak tepat.

Dalam kes lelaki menolak blok itu, tenaga daripadanya dipindahkan ke system terdiri daripada blok dan lantai. Ia bermula sebagai tenaga kimia di dalam manusia dan berakhir sebagai tenaga kinetik di blok dan tenaga haba di blok, ditambah tenaga haba di lantai. Jadi kerja yang dilakukan olehnya sama dengan kerja yang dilakukan pada sistem yang terdiri dari blok dan lantai.

Kita tidak boleh mengatakan bahawa daya geseran memindahkan tenaga keluar dari blok tanpa menyiratkan bahawa semua tenaga yang dipindahkan dari manusia pertama masuk ke dalam blok dan mendapat secara ringkas disimpan di sana entah bagaimana. Jika tidak, tenaga apakah geseran itu akan memindahkannya? Oleh itu, kita tidak dapat dengan betul mengatakan bahawa daya geseran tidak berfungsi di atas blok melainkan kita juga mengatakan bahawa kerja yang dilakukan oleh lelaki adalah sama dengan kerja yang dilakukan di blok tersebut. Menarik, bukan?

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags