Sesuaikan kata ke dalam grid abjad

shooqie 09/08/2017. 23 answers, 1.214 views
code-golf string ascii-art alphabet

Diilhamkan oleh meme yang saya lihat pada hari ini.

Penerangan cabaran

Pertimbangkan grid abjad tak terhingga:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
... 

Ambil kata ( CODEGOLF dalam contoh ini) dan CODEGOLF sebagai pengganti grid, menggantikan huruf yang tidak digunakan dengan ruang dan mengeluarkan huruf pada akhir grid tak terhingga sama sekali:

C      O      
  DE G    O      
      L       
   F 

Contoh

STACKEXCHANGE

ST   
A C    K        
  E         X 
 C  H         
A      N      
   G          
  E 

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z
            Y 
            X 
           W  
           V  
          U   
          T   
         S    
         R    
        Q     
        P     
       O      
       N      
      M       
      L       
     K        
     J        
    I         
    H         
   G          
   F          
  E           
  D           
 C            
 B            
A 

F

F 

ANTIDISESTABLISHMENTARIANISM

A      N   T   
    I         
  D  I     S    
  E       ST   
AB     L       
    I     S    
    H  M       
  E    N   T   
A        R    
    I         
A      N      
    I     S    
      M 

Nota

 • Ruang kosong berlian dibenarkan.
 • Anda tidak perlu pad mana-mana baris terakhir dengan ruang. Sebagai contoh, jika input adalah ABC , anda boleh mengeluarkan hanya ABC tanpa 23 ruang trailing.
 • Anda mungkin menganggap input akan sepadan dengan [A-Z]+ regex.
 • Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan abjad huruf kecil, di mana output kes akan sepadan dengan [a-z]+ .
 • Anda mesti menggunakan baris baru ( \n , \r\n atau setaraf) untuk memisahkan baris, iaitu senarai rentetan bukan format keluaran yang sesuai.
 • Ini adalah cabaran , jadi buat kod anda secepat mungkin!
5 Comments
Erik the Outgolfer 09/02/2017
Adakah garis baru yang terkemuka dibenarkan?
shooqie 09/02/2017
@EriktheOutgolfer Pasti, selagi ia tidak merosakkan struktur grid.
Zacharý 09/02/2017
Adakah ia baik-baik saja jika ralat tidak mematikan program ini?
shooqie 09/02/2017
@ Zacharý Walaupun saya dapat melihat bagaimana itu dapat menyelamatkan beberapa bait, saya fikir ia hodoh dan menghasilkan output yang tidak dikehendaki, berlebihan. Jadi tidak. EDIT: Kecuali anda boleh membuat program anda tidak keluar secara lulus melalui kod keluar atau sesuatu yang tidak akan mencetak jejak pengecualian pengecualian atau sesuatu yang mirip dengan stderr.
Zacharý 09/02/2017
Okay, jawapan saya tidak salah.

23 Answers


Zgarb 09/02/2017.

Husk , 15 bait

TṪS`?' €…"AZ"ġ> 

Cuba dalam talian!

Penjelasan

TṪS`?' €…"AZ"ġ> Implicit input, e.g. "HELLO"
       ġ> Split into strictly increasing substrings: x = ["H","EL","LO"]
    …"AZ"  The uppercase alphabet (technically, the string "AZ" rangified).
 Ṫ        Outer product of the alphabet and x
 S`?' €     using this function:
          Arguments: character, say c = 'L', and string, say s = "EL".
    €      1-based index of c in s, or 0 if not found: 2
 S`?'       If this is truthy, then c, else a space: 'L'
         This gives, for each letter c of the alphabet,
         a string of the same length as x,
         containing c for those substrings that contain c,
         and a space for others.
T        Transpose, implicitly print separated by newlines. 

edc65 09/02/2017.

JavaScript (ES6), 79

Edit Sebagai baris baru yang terkemuka diterima, saya dapat menyimpan 2 bait

s=>eval("for(o='',v=i=0;c=s.charCodeAt(i);v%=27)o+=v++?c-63-v?' ':s[i++]:`\n`") 

Untuk 1 byte lagi, saya boleh menerima input huruf kecil atau huruf besar:

s=>eval("for(o='',v=i=0;c=s[i];v%=27)o+=v++?parseInt(c,36)-8-v?' ':s[i++]:`\n`") 

Less golfed

s=>{
 var i,o,c,v
 for(o = '', v = 1, i = 0; c = s.charCodeAt(i); v %= 27)
  o += v++ ? c-63-v ? ' ' : s[i++] : '\n'
 return o
} 

Test

 f=s=>eval("for(o='',v=i=0;c=s.charCodeAt(i);v%=27)o+=v++?c-63-v?' ':s[i++]:`\n`")

function update() {
 var i=I.value
 i=i.replace(/[^A-Z]/gi,'').toUpperCase()
 O.textContent=f(i)
}

update() 
 

3 comments
Justin Mariner 09/02/2017
Anda boleh menggantikan \n dengan baris baru literal di dalam backticks untuk -1 byte.
edc65 09/02/2017
@JustinMariner tidak, saya tidak boleh, tidak di dalam quote dua dalam eval
Justin Mariner 09/02/2017
Oh betul, itulah malu. Salah saya.

scottinet 09/03/2017.

C (gcc) , 69 bait

 i;f(char*s)NO 

Cuba dalam talian!


Kevin Cruijssen 09/04/2017.

Java 8, 161 159 bytes

 s->{String x="",r=x;int p=0;for(char c:s)x+=p<(p=c)?c:";"+c;for(String y:x.split(";"))r+="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\n".replaceAll("[^"+y+"\n]"," ");return r;} 

-2 bait terima kasih kepada @Nevay .

Explanation: "

Cuba di sini.

 s->{             // Method with String as both parameter and return-type
 String x="",        // Temp-String
     r=x;         // Result-String
 int p=0;          // Previous character (as integer)
 for(char c:s)        // Loop (1) over the characters of the input
  x+=p<(p=c)?        //  If the current character is later in the alphabet
               //  (replace previous `p` with current `c` afterwards)
    c           //  Append the character to String `x`
    :           //  Else:
    ";"+c;        //  Append a delimiter ";" + this character to String `x`
               // End of loop (1) (implicit / single-line body)
 for(String y:x.split(";")) // Loop (2) over the String parts
  r+="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\n"
               //  Take the alphabet,
    .replaceAll("[^"+y+"\n]"," ");
               //  and replace all except the characters with a space
               // End of loop (2) (implicit / single-line body)
 return r;          // Return the result-String
}               // End of method 

Bahagian pertama kaedah memisahkan perkataan input ke bahagian-bahagian dengan pembatas.
Sebagai contoh: CODEGOLFCO;DEGO;L;F atau BALLOONB;AL;LO;O;N

Bahagian kedua gelung ke atas bahagian-bahagian ini, dan menggunakan regex [^...\n] untuk menggantikan semua yang tidak sepadan dengan ruang.
Sebagai contoh .replaceAll("[^CO\n]"," ") meninggalkan C , O dan barisan baru \n , dan menggantikan segala yang lain dengan ruang.

2 comments
1 NieDzejkob 09/04/2017
Bukankah itu B;AL;LO;O;N ?
1 Nevay 09/04/2017
-2 bait: for(char c:s)x+=p<(p=c)?c:";"+c; .

Halvard Hummel 09/02/2017.

Python 2 , 92 bait

 f=lambda x,y=65:x and(y<=ord(x[0])and" "*(ord(x[0])-y)+x[0]+f(x[1:],-~ord(x[0]))or"\n"+f(x)) 

Cuba dalam talian!

1 comments
1 ovs 09/02/2017

Justin Mariner 09/03/2017.

Japt , 18 16 bytes

-2 bytes thanks to @Shaggy

;ò¨ £B®kX ?S:Z
· 

Input huruf besar sahaja.

Cuba dalam talian!

Penjelasan

; 

Beralih kepada pemboleh ubah bersilih ganti, di mana B ialah abjad huruf besar.

ò¨ 

Pisah rentetan input antara aksara di mana yang pertama lebih besar daripada atau sama dengan ( ¨ ) yang kedua.

£ 

Map setiap partition dengan fungsi, di mana X adalah partition semasa.

 

Peta setiap watak dalam abjad huruf besar berikut, dengan Z menjadi huruf semasa.

kX 

Keluarkan semua huruf dalam partition semasa dari huruf semasa. Jika huruf semasa terkandung dalam partition semasa, ini menghasilkan rentetan kosong.

?S:Z 

Jika itu benar (bukan rentetan kosong), kembalikan ruang ( S ), jika tidak, kembalikan huruf semasa.

· 

Sertai keputusan baris sebelumnya dengan baris baru dan cetak hasilnya.

5 comments
ETHproductions 09/02/2017
10 bait untuk r"[^NO nampak agak tidak masuk akal, tetapi saya tidak dapat mencari cara yang lebih baik sama ada ...
Shaggy 09/03/2017
Shaggy 09/03/2017
Justin Mariner 09/03/2017
@Shaggy Baik berfikir dengan kX !
ETHproductions 09/05/2017
Sebenarnya saya fikir anda boleh menukar kX ?S:Z ke oX ªS untuk menyimpan dua bait

Dom Hastings 09/02/2017.

Perl 5 , 44 bait

40 bytes code + 4 for -lF.

 print map/$F[0]/?shift@F:$",A..Z while@F 

Cuba dalam talian!

2 comments
ThePirateBay 09/02/2017
Pautan yang telah anda hantar adalah untuk versi 46 bait.
Dom Hastings 09/02/2017
@ThePirateBay Terima kasih !! Saya tahu saya tidak mengemaskini sesuatu!

Erik the Outgolfer 09/02/2017.

Pyth, 18 bait

#pbVGp?JqhzNNd=>zJ 

Cuba di sini.

Memimpin barisan baru dalam output, abjad huruf kecil.


Luis Mendo 09/02/2017.

MATL , 24 23 bait

''jt8+t1)wdh26X\Ys(26e! 

Menggunakan huruf kecil.

Cuba di MATL Online!

Penjelasan

''   % Push empty string
jt   % Push input string. Duplicate
8+   % Add 8 to each char (ASCII code). This transforms 'a' 105,
    % 'b' into 106, which modulo 26 correspond to 1, 2 etc
t1)  % Duplicate. Get first entry
wd   % Swap. COnsecutive differences.
h   % Concatenate horizontally
26X\  % 1-based modulo 26. This gives a result from 1 to 26
Ys   % Cumulative sum
(   % Write values (converted into chars) at specified positions
    % of the initially empty string
26e  % Reshape into a 26-row char matrix, padding with char 0
!   % Transpose. Implicitly display. Char 0 is shown as space 

Erik the Outgolfer 09/03/2017.

Jelly , 19 bait

<2\¬0;œṗfȯ⁶$¥€@€ØAY 

Cuba dalam talian!

4 comments
Jonathan Allan 09/03/2017
OI<1®; ->> >2\0; untuk menyelamatkan satu byte (saya sebenarnya melakukan >2\0;œṗµØAf€ȯ€⁶µ€Y untuk 18 juga, yang saya sendiri lebih mudah untuk mengurai)
Erik the Outgolfer 09/03/2017
@JonathanAllan Saya fikir ini akan gagal untuk BALLOON atau sesuatu.
Jonathan Allan 09/03/2017
Anda betul, ya - jadi ia akan memerlukan satu lagi byte dengan sesuatu seperti <2\1;¬ ; oh baiklah.
Erik the Outgolfer 09/03/2017
@JonathanAllan Anyways, saya akan melaksanakan idea anda dalam jawapan saya ... selesai.

Jenny_mathy 09/02/2017.

Mathematica, 184 bytes

(t=Characters@#;s=Flatten@Table[Alphabet[],(l=Length)@t];q=1;For[i=1,i<=l@s,i++,If[s[[i]]!=t[[q]],s[[i]]=" ",q++];If[q>l@t,q--;t[[q]]=0]];StringRiffle[StringPartition[""<>s,26],"\n"])& 

Justin Mariner 09/02/2017.

JavaScript (ES6), 87 bait

 f=([...s])=>s[0]?(g=i=>i>35?`
`+f(s):(i-parseInt(s[0],36)?" ":s.shift())+g(i+1))(10):"" 

Menerima input huruf besar atau kecil. Output sepadan dengan kes input.

Ujian

 f=([...s])=>s[0]?(g=i=>i>35?`
`+f(s):(i-parseInt(s[0],36)?" ":s.shift())+g(i+1))(10):""

;O.innerText=["CODEGOLF","STACKEXCHANGE","F","ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA","ANTIDISESTABLISHMENTARIANISM"]
.map(f).join("=".repeat(26)+"\n") 
 
 


Neil 09/02/2017.

Retina , 130 bait

$
¶ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
+`(?<=(.)*)((.).*¶(?<-1>.)*(?(1)(?!)).+\3.*$)
 $2
(?<=(.)*)((.).*¶(?<-1>.)*(?<-1>\3.*$))
¶$2
}`¶.*$ 

Cuba dalam talian! Penjelasan:

$
¶ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Tambahkan abjad.

+`(?<=(.)*)((.).*¶(?<-1>.)*(?(1)(?!)).+\3.*$)
 $2 

Sejajar huruf sebanyak mungkin dengan kedudukan mereka dalam abjad.

(?<=(.)*)((.).*¶(?<-1>.)*(?<-1>\3.*$))
¶$2 

Mulakan barisan baru sebelum huruf pertama yang tidak dapat diselaraskan.

}`¶.*$ 

Padam abjad, tetapi lakukan semuanya lagi sehingga tidak ada huruf yang salah.

2 comments
Justin Mariner 09/02/2017
Ini seolah-olah mencetak hanya satu baris, tidak menyelaraskan huruf pada baris berikutnya.
Neil 09/02/2017
@JustinMariner Saya buruk, saya membuat tipo dalam golf terakhir saya dan gagal untuk memeriksa dengan betul.

GolfWolf 09/03/2017.

Haskell, 81 74 73 bait

q@(w:y)!(x:z)|w==x=x:y!z|1<2=min ' 'x:q!z
x!_=x
a=['A'..'Z']++'\n':a
(!a) 

Disimpan 1 byte terima kasih kepada Laikoni !

Cuba dalam talian.

Pengoptimuman Haskell Hugs

 1. Interpreter pelukis membenarkan saya menyimpan satu lagi bait dengan melakukan (!cycle$['A'..'Z']++"\n") bukannya: (!cycle(['A'..'Z']++"\n")) , tetapi GHC tidak menyukai bekas . (Kini sudah usang, Laikoni sudah menulis semula baris itu dengan cara yang disimpan 1 bait.)

 2. Ternyata, Pelukan juga tidak memerlukan tanda kurung di sekitar senarai pencocokan corak, jadi saya boleh menyimpan dua bait lebih dari: q@(w:y)!(x:z) ke q@(w:y)!x:z .

4 comments
Laikoni 09/02/2017
Anda boleh menyimpan bait dengan a=['A'..'Z']++'\n':a;(!a) . Menarik sehingga sekarang pelukan kelihatan mempunyai peraturan yang agak lembab.
GolfWolf 09/03/2017
@Laikoni Saya melihat Haskell selama berbulan-bulan sekarang dan ia tidak berhenti memukau saya. Saya suka a=...:a helah. Terima kasih!
Wheat Wizard 09/03/2017
Saya tidak tahu sama ada anda sedar ini tetapi saya fikir ia patut disebut. Sebab Pelan adalah berbeza di sini adalah bahawa terdapat pengendali yang lebih rendah diutamakan untuk pengendali pengguna yang ditentukan daripada di ghc.
GolfWolf 09/03/2017
@WheatWizard Saya tidak tahu. Ini masuk akal, memandangkan kesilapan yang saya dapat di GHC.

FryAmTheEggman 09/03/2017.

Retina , 80 bait

^
;¶
{`;.*
¶;ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
¶¶
¶
)+`;(.*)(.)(.*¶)\2
$.1$* $2;$3
;.* 

Cuba dalam talian!

Selalunya ada satu barisan baru yang utama. Kod itu agak kikuk menyusun perkataan dengan abjad bersama penanda (titik koma). Ia kemudiannya memindahkan penanda sehingga huruf pertama perkataan itu, sambil menukar semua huruf lain ia masuk ke dalam ruang. Ia juga menghapus huruf pertama perkataan. Ia mengulangi ini sehingga huruf pertama perkataan itu bukan selepas penanda lagi. Kemudian ia membersihkan penanda itu dan seluruh abjad, dan menggantikannya dengan barisan baru dan abjad dengan penanda lagi. Ia terus mengulangi ini sehingga perkataan input kosong, maka ia membersihkan abjad dan penanda terakhir, meninggalkan keluaran yang diingini.


Leaky Nun 09/02/2017.

Jelly , 24 21 bytes

3 bait terima kasih kepada Erik the Outgolfer.

O64;I%26’⁶ẋЀ;"⁸Ẏs26Y 

Cuba dalam talian!

1 comments
7 Justin Mariner 09/02/2017
Saya percaya ini gagal untuk input "BALLOON" - aksara berulang berada pada baris yang sama.

dzaima 09/02/2017.

SOGL V0.12 , 22 bait

±E⁄Z*{@;eJι=?Xē}}¹∑z⁄n 

Cuba di sini!


Zacharý 09/02/2017.

Dyalog APL, 47 37 34 bytes

{↑{⍵∘{⍵∊⍺:⍵⋄' '}¨⎕A}¨⍵⊂⍨1,2≥/⎕A⍳⍵} 

Cuba dalam talian!

Bagaimana? (hujah adalah )

 • ⍵⊂⍨1,2≥/⎕A⍳⍵ , berpecah kepada segmen yang disusun mengikut abjad
 • {...}¨ , gunakan fungsi ini untuk setiap huruf (hujah adalah ):
  • ⎕A , abjad
  • ...¨ , gunakan fungsi ini untuk setiap hujah (hujah adalah ):
   • ⍵∘ , lulus sebagai hujah kiri ( ) untuk fungsi:
    • {⍵∊⍺:⍵⋄' '} , jika berada di , maka kembali , sebaliknya ruang. Fungsi ini adalah apa yang menciptakan garis teks.
 • , berubah menjadi array (setara dengan menambah baris baru)

JungHwan Min 09/03/2017.

Mathematica, 73 71 72 bytes

Print@@(Alphabet[]/.Except[#|##,_String]->" ")&@@@Split[#,Order@##>0&];&
(* or *)
Print@@@Outer[If[!FreeQ@##,#2," "]&,Split[#,Order@##>0&],Alphabet[],1];& 

sacrificed a byte to fix the output

Mengambil senarai huruf kecil (yang merupakan "rentetan" bagi setiap meta consensus ).

Cuba pada Wolfgang Sandbox

Penggunaan

f = (Print@@(Alphabet[]/.Except[#|##,_String]->" ")&@@@Split[#,Order@##>0&];&) 

f[{"c", "o", "d", "e", "g", "o", "l", "f"}] 
c      o      
 de g    o      
     l       
  f 
4 comments
2 Bill Steihn 09/03/2017
Input anda ialah senarai rentetan? Adakah ini sah?
1 Bill Steihn 09/03/2017
Juga output ini {Null, Null, Null, Null} pada akhirnya. Adakah ini dibenarkan oleh OP?
JungHwan Min 09/03/2017
@BillSteihn Ya, demi kesepakatan meta . Untuk pertanyaan kedua, anda mencetak rentetan kepada STDOUT. The Null adalah apa ungkapan menilai, bukan sebahagian daripada STDOUT (anda boleh melihatnya dengan mudah di Mathematica Kernel). Buat masa ini, saya menetapkan isu itu dengan menambah bait.
JungHwan Min 09/03/2017
@BillSteihn soalan itu menyatakan bahawa senarai rentetan (saya menganggap senarai yang mengandungi setiap baris) bukan format output sah. Saya menganggap hal ini sebagai format input , terutamanya jika ia merupakan senarai watak-watak (ditambah, sesetengah bahasa tidak mempunyai perbezaan antara rentetan dan senarai watak-watak, jadi tidak membenarkan perkara ini membuat persoalan tidak adil).

H.PWiz 09/03/2017.

Husk , 22 21 19 17 bait

-2 bait terima kasih kepada Zgarb (dan ciri bahasa baru)

mȯΣẊṠ:ȯR' ←≠:'@ġ> 

Cuba dalam talian!

Penjelasan

ġ>  Group into increasing sublists
mȯ          To each sublist apply the following three functions
      :'@   ¹Append '@' (The character before 'A') to the start
  Ẋ         ²Apply the following function to all adjacent pairs
      ≠      Take the difference of their codepoints
     ←       Minus 1
   ȯR'        Repeat ' ' that many times
  Ṡ:         Append the second argument to the end.
 Σ         ³concatenate 
2 comments
Zgarb 09/02/2017
19 bait dengan overloading binary baru .
H.PWiz 09/02/2017
@Zgarb Wow mewah!

Josiah Winslow 09/03/2017.

Golfscript, 22 21 bait

Cuba dalam talian!

-1 byte terima kasih kepada penentuan semula akhir yang berhati-hati dari n terbina dalam.

{.n>{}{'
'\}if:n}%:n; 

Penjelasan (dengan versi yang sedikit berbeza):

{.n>{}{"\n"\}if:n}%:n; # Full program
{        }%  # Go through every character in the string
 .n>     if    # If ASCII code is greater than previous...
            # (n means newline by default, so 1st char guaranteed to fit)
  {}         # Do nothing
   {"\n"\}     # Else, put newline before character
        :n   # Redefine n as the last used character
          :n; # The stack contents are printed at end of execution
            # Literally followed by the variable n, usually newline
            # So because n is by now an ASCII code...
            # ...redefine n as the new string, and empty the stack 

streetster 09/04/2017.

q / kdb +, 48 bait

Solution:

-1{@[26#" ";.Q.A?x;:;x]}@/:{(0,(&)x<=prev x)_x}; 

Examples:

q)-1{@[26#" ";.Q.A?x;:;x]}@/:{(0,(&)x<=prev x)_x}"STACKEXCHANGE";
         ST
A C    K
  E         X
 C  H
A      N
   G
  E
q)-1{@[26#" ";.Q.A?x;:;x]}@/:{(0,(&)x<=prev x)_x}"BALLOON";
 B
A     L
      L O
       O
       N 

Explanation:

Penyelesaian dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama memecah rentetan di mana watak seterusnya kurang daripada atau sama dengan semasa:

"STACKEXCHANGE" -> "ST","ACK","EX","CH","AN","G","E"

Kemudian ambil rentetan 26 kosong, dan gunakan inputnya pada indeks di mana input muncul dalam abjad, dan cetak ke stdout.

" " -> __________________ST______

Rosak:

-1{@[26#" ";.Q.A?x;:;x]}each{(0,where x<=prev x)_x}; / ungolfed solution
-1                         ; / print to stdout, swallow return value
              {           } / first lambda function
                        _x  / cut (_) x at these indices
               (         )   / do this together
                   x<=prev x   / is current char less-or-equal than previous?
                where        / indices where this is true
               0,           / prepended with 0
            each             / take each item and apply function to it
 {          }               / second lambda function
  @[   ;   ; ; ]               / apply[variable;indices;function;arguments]
   26#" "                     / 26 take " " is "   "...
      .Q.A?x                  / lookup x in the alphabet, returns indices
          :                 / assignment
           x                / the input to apply to these indices 

scottinet 09/04/2017.

05AB1E , 18 bait

ćIgµ¶?AvDyÊið?ë¼?ć 

Cuba dalam talian!

Ada masalah dengan 05AB1E ć (ekstrak 1) meninggalkan rentetan / senarai kosong pada timbunan selepas elemen terakhir diekstrak. Penyelesaian ini akan menjadi 1-2 bait lebih pendek jika bukan untuk itu.

ćIgµ¶?AvDyÊið?ë¼?ć Implicit input 
ć          Extract the 1st char from the string
 Igµ        While counter != length of the string
  ¶?       Print a newline
   Av      For each letter of the lowercased alphabet
    DyÊ     Is the examined character different from the current letter?
      ið?   If true, then print a space

       ë¼?ć Else increment the counter, print the letter and push
          the next character of the string on the stack 
2 comments
Erik the Outgolfer 09/04/2017
Sebenarnya, ð, bermakna "mencetak ruang dan garis baru".
scottinet 09/04/2017
Anda betul. Tetapkan kod untuk benar-benar mencetak garis baharu.

HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

1 Martin Garrix

Yottabyte flac

Martin Garrix. 2018. Writer: Martin Garrix.
2 Alan Walker

Diamond Heart flac

Alan Walker. 2018. Writer: Alan Walker;Sophia Somajo;Mood Melodies;James Njie;Thomas Troelsen;Kristoffer Haugan;Edvard Normann;Anders Froen;Gunnar Greve;Yann Bargain;Victor Verpillat;Fredrik Borch Olsen.
3 Sia

I'm Still Here flac

Sia. 2018. Writer: Sia.
4 Blinders

Breach (Walk Alone) flac

Blinders. 2018. Writer: Dewain Whitmore;Ilsey Juber;Blinders;Martin Garrix.
5 Dyro

Latency flac

Dyro. 2018. Writer: Martin Garrix;Dyro.
6 Cardi B

Taki Taki flac

Cardi B. 2018. Writer: Bava;Juan Vasquez;Vicente Saavedra;Jordan Thorpe;DJ Snake;Ozuna;Cardi B;Selena Gomez.
7 Bradley Cooper

Shallow flac

Bradley Cooper. 2018. Writer: Andrew Wyatt;Anthony Rossomando;Mark Ronson;Lady Gaga.
8 Halsey

Without Me flac

Halsey. 2018. Writer: Halsey;Delacey;Louis Bell;Amy Allen;Justin Timberlake;Timbaland;Scott Storch.
9 Lady Gaga

I'll Never Love Again flac

Lady Gaga. 2018. Writer: Benjamin Rice;Lady Gaga.
10 Kelsea Ballerini

This Feeling flac

Kelsea Ballerini. 2018. Writer: Andrew Taggart;Alex Pall;Emily Warren.
11 Mako

Rise flac

Mako. 2018. Writer: Riot Music Team;Mako;Justin Tranter.
12 Dewain Whitmore

Burn Out flac

Dewain Whitmore. 2018. Writer: Dewain Whitmore;Ilsey Juber;Emilio Behr;Martijn Garritsen.
13 Bradley Cooper

Always Remember Us This Way flac

Bradley Cooper. 2018. Writer: Lady Gaga;Dave Cobb.
14 Little Mix

Woman Like Me flac

Little Mix. 2018. Writer: Nicki Minaj;Steve Mac;Ed Sheeran;Jess Glynne.
15 Charli XCX

1999 flac

Charli XCX. 2018. Writer: Charli XCX;Troye Sivan;Leland;Oscar Holter;Noonie Bao.
16 Rita Ora

Let You Love Me flac

Rita Ora. 2018. Writer: Rita Ora.
17 Diplo

Electricity flac

Diplo. 2018. Writer: Diplo;Mark Ronson;Picard Brothers;Wynter Gordon;Romy Madley Croft;Florence Welch.
18 Jonas Blue

Polaroid flac

Jonas Blue. 2018. Writer: Jonas Blue;Liam Payne;Lennon Stella.
19 Lady Gaga

Look What I Found flac

Lady Gaga. 2018. Writer: DJ White Shadow;Nick Monson;Mark Nilan Jr;Lady Gaga.
20 Avril Lavigne

Head Above Water flac

Avril Lavigne. 2018. Writer: Stephan Moccio;Travis Clark;Avril Lavigne.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags